Làm sao nói được học chung trường
Khi mà lòng đã rụng yêu thương
Khi mà trái chín tương tư đã
Cột nỗi lòng ta trong vấn vương

Chim quyên xuống núi buồn hiu hắt
Anh xuống con đường không có em
Bóng ngả buồn thêm trang sách vở
Ngòi bút nghe buồn câu thơ đêm

Em ạ, tại sao ta yêu quá
Chỉ lén nhìn thôi khổ thật mà
Tốt nghiệp ra trường quên tất cả
Những ngày bàn ấy có vì ta?


Cái Bè, Tiền Giang, 2016