Anh yêu gương mặt trái xoan
Thuỷ chung là chín, phòng loan là mười.


2000