Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 25/09/2020 14:27

Mùa thu điểm lá chín vàng phai
Tóc lại từng hôm sợi trắng bay
Muốn ngắm trần gian dài mấy chốc
Buồn sao sức kiệt đã an bài.


Cái Bè, Tiền Giang, 2018