Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 28/12/2016 06:26

God is love
He will never change
It’s a true love
Not a conditional love
So, I take in God now
Oh God! I am very grateful
Because your love is not limited
It’s very wonderful!


TP. Hồ Chí Minh, 2000