Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 07/02/2018 15:39

Đong đi và gạt cho bằng
Kẻo đời tan nát rơi hàng lệ đau
Kiếp người chớ dối gian nhau
Vay bao nhiêu đấy nếm sầu bấy nhiêu.


Cái Bè, Tiền Giang, 2018