Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 03/09/2016 10:53

Đôi ta như đỗ nứt chồi
Biết yêu còn đợi đứng ngồi không yên
Thầy me biết chuyện nhắc tên
Biết là nên lứa hay phiền dạ nhau
Giờ còn mưa đổ cơn ngâu
Sang hèn như thế biết đâu mà lường
Trông ngày trông tháng vấn vương
Mong sao ghép được yêu thương cả đời.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016