Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 04/09/2017 17:50

Đôi ta là kiếp đèn dầu
Đốt hoài đốt mãi tình đầu hát ca
Hết dầu anh thêm được mà
Anh về thưa mẹ thưa cha cưới nàng
Vui thay trên chiếc cầu ngang
Nối liền hai họ rỡ ràng tình quê.


Cái Bè, Tiền Giang, 2017