Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 08/02/2018 06:00

Đã hương thì ngửi một lần
Đã tình cũng thế tần ngần đợi chi
Rồi đây một kẻ ra đi
Một người ở lại sầu bi trọn đời
Nên anh định tính ngỏ lời
Nhờ cha mẹ đến chớ chơi mà buồn.


Cái Bè, Tiền Giang, 2018