Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 05/02/2018 19:52

Phải ánh sáng nàng trăng
Thì khêu nét chị Hằng
Nếu là một vết đóm
Nguyền suốt kiếp làm băng.


Cái Bè Tiền Giang, 2018