Trong mớ tơ loan mà lạc phách
Ta tìm ngày ấy cũng chao bay
Như trăng hoá sóng vừa nhún nhảy
Cũng muốn reo ca, cũng giãi bày

Ấy là nỗi nhớ sinh châu ngọc
Cặp mắt mèo đen đêm tối thui
Ô rộng ra xa đời ảo diệu
Mênh mông không đủ che đỉnh trời

Ái tình hoa mộng xếp từng đôi
Trở trăn như rượu mất hơi rồi
Hôm qua lạc lối tìm trăng mật
Đi mãi tay không dạ đứng ngồi

Dường như chốn ấy có tơ say
Quấn vào trong óc chín lòng đây
Bữa tan học thế là chia cách
Xui bước tình ta phải đoạ đày

Im lìm hoa nhé trở mùa sang
Trơ cành cây lá những mênh mang
Rót sầu trong dạ đời hiu hắt
Tràn khắp nhân gian chuyện lỡ làng.


Cái Bè, Tiền Giang, 2011