1. Hỡi thiên thần, thiên tướng, sứ giả của an bình hoan lạc
Hãy ban cho con vòng vương miện

2. Con muốn đắm mình trong biển cả sáng ngời
Trong niềm Thượng Đế thương yêu

3. Bởi cõi trời đang ngập tràn phép lạ
Người người chiêm ngưỡng bí huyền Thượng Đế

4. Hỡi thiên thần, thiên tướng, sứ giả của an bình hoan lạc
Thấy chăng cái ánh sáng trong mờ này đang rõ dần,
Cái màu tuyết trắng ngần này,
Chiếc linh hồn này thoắt hiện lên trần thế?
Tưởng mọi thánh ý, thi ca, tinh hoa của nguyện cầu
Đều tan thành mây khói
Ngờ đâu vẫn chỉ là hình hài trần tục!

5. Hỡi thiên thần, thiên tướng, sứ giả của an bình hoan lạc
Hãy reo vui: các nữ đồ của Thánh François đất Assisi
Đã ngã xuống trần an ủi nỗi đau khổ
Của người đời và của chúng con mắc tật nguyền
Con muốn hát ngợi ca, uống lần dịu ngọt
Khi các bà cầu nguyện: Hãy cứu vớt chúng con
Con muốn sùng tín niềm trinh bạch
Ánh hào quang, ý thơ
Bở mọi thứ đều là biểu tượng của
Hồn Trinh Bạch

Hỡi thiên thần, thiên tướng, sứ giả của an bình hoan lạc
Hãy thả xuống bông hồng, bông sen, vần điệu thấm đượm hương thơm
Đừng tiếc ban đức hạnh, can trường, hạnh phúc cho kẻ cầu nguyện Thượng Đế

François Trí
Tạ ơn Thượng Đế
Đêm thứ Tư, 20-10-1940

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.