Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 09/08/2011 05:37

Sinh ra từ mặt trời
Một đốm lửa nhỏ
Bay vào chơi vơi
Từ đó, bắt đầu cuộc đời của đá
Trên đỉnh chon von
Đá hiên ngang
Đá thách thức
Ngàn đời với núi non
Sao đá vẫn buồn?
Trầm ngâm suy nghĩ
Cô đơn
Cây non xoè xanh tán lá
Ngọn gió tươi đã thổi về trời
Dòng suối trong về với biển khơi
Sao đá vẫn ngồi
Vẹt mòn theo thời gian
Ngàn đời không thay đổi
Như mang nỗi buồn tội lỗi


22-2007
Nguồn: Ngoài trời còn mưa, NXB Văn học, 2007.