Chào bạn Hồng Hà!

Cảm ơn bạn đã trả lời về thơ của GS Hà Minh Đức! Sau khi thắc mắc, tôi đã tìm và biết những điều như bạn nói. Trước đây, tôi đã đọc nhiều sách của GS Hà Minh Đức. Còn những bài thơ đăng trên báo chí kí tên Hà Minh Đức, thỉnh thoảng bắt gặp, tôi cũng có đọc, nhưng cứ tưởng đó là của một nhà thơ trẻ nào khác trùng tên GS, vì không có chú thich gì. Bây giờ mới vỡ lẽ.
Một lần nữa, xin cảm ơn bạn!

BÙI XUÂN LÂM,
NộnKhê.net

LNg.BXL.