Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/08/2019 06:46

Du khách du khách
Tôi đi dưới những vòm cây này
Dưới bầu trời này
Bầu trời này cổ xưa như mảnh đất này
Mảnh đất này nuôi những vòm cây tươi xanh
ánh sáng này chứa bao nhiêu triệu năm ánh sáng
Du khách du khách
Tôi ngồi dưới những tượng Phật này
Thấy mình nhỏ bé sao
Như hằng hà sa số những hạt bụi
Một hạt bụi rơi vào lòng bàn tay Phật
Lặng im hát
Bài hát giữ cho những vẻ đẹp được sống
đã được tạo tác như vậy
Du khách du khách
Có thể đi cũng có thể quay về
Có thể hôm nay cũng có thể mãi mãi
Có thể đây là quê hương tôi
Cội nguồn của tôi
Nơi tâm từ bi lan toả
Du khách du khách
Tôi đi dưới những vòm cây này
Và không ngừng mơ...


Nguồn: Giáng Vân, Đường gió, NXB Hội Nhà văn, 2013