24.50
Đăng ngày 11/05/2016 20:28, số lượt xem: 1493

Song vắng tựa đầu giữa ban trưa
Thì thầm ước muốn cầu trời mưa
Trâu bò cây cỏ đang say nắng
Vặn hỏi ông trời đau xót chưa?