Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/11/2016 16:56, số lượt xem: 632

Tạm biệt Đà Nẵng tạm biệt em
Tạm biệt ngày chờ ngóng đêm đêm
Tạm biệt ánh đèn hàng cây vắng
Tạm biệt nơi ấy ta xin về