Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/10/2016 01:48, số lượt xem: 682

Cái nghèo gắn bó người nông dân
Vất vả quanh năm vẫn nợ nần
Nước mắt lăn trên mỗi hạt lúa
Hỏi từng hạt gạo đáng bao cân?