Em đến bên anh mang theo cỏ dại
Hương cỏ nồng nàn, mệt mỏi, đê mê.
Vị cỏ ngọt ngào, quyến rũ dối lừa.

Em đến bên anh mang theo cỏ dại
Được niệm chú cỏ đã thành bùa ngải,
Thứ bùa yêu ai nỡ chối từ.

Em đến bên anh mang theo cỏ dại
Hương cỏ nồng nàn, mệt mỏi, đê mê.