Chưa có đánh giá nào
Nước: Nga
1 bài thơ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 02/07/2023 09:13 bởi tôn tiền tử
Elizaveta Alexandrovna Diterikh (Елизавета Александровна Дитерихс) sinh năm 1876 tại Odessa, Nga. Năm 1917 bà cùng gia đình rời nước Nga, và không hiện còn tư liệu nào về cuộc sống lưu vong của bà sau đó.