Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/07/2015 16:58

(Thân tăng bạn thân N.M.T)

Ai về
vội vã di mau
Vần thơ bỏ lại
đôi câu giữa đường
Tôi nhặt
câu nhớ câu thương
Gieo vào lục bát
làn sương lam chiều!

Trăng mờ nhạt bóng cô liêu
Hắt hiu gió thổi
liêu xiêu cuối trời...
Ai về bỏ lại một thời
Trăng tròn mười sáu hát lời trao duyên

Gió đưa gió đẩy con thuyền
Lênh đênh phiêu dạt về miền lãng quên
Bến bờ còn lại trinh nguyên
Tháng năm vò võ mắt huyền mòn mong

Ai về bỏ lại khoảng không
Cho người đau đắng tiếng lòng cút côi
Ai đi vội vã xa rồi
Để người ở lại bồi hồi với thơ
Gieo vào ký ức hoài mơ
Một thời chân chất đứng chờ tìm nhau

Ai giờ này ở nơi đâu?
Có nghe lục bát nhắc câu thơ tình


Phan Rang, 3/2011

Nguồn: Tôi tìm bóng tôi (thơ), Duy Thơm, NXB Hội nhà văn, 2011