Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 10/07/2015 15:26

Cuộc đời ai cũng hoài mong
Được nghe tiếng tự đáy lòng mở ra
Tự nhiên ngay thẳng thật thà
Giản đơn dung dị như là nắng mưa
Không thêm bớt chẳng thừa dư
Lời vàng ý ngọc tròn vo đủ đầy
Rót vào nhè nhẹ đôi tai
Tốt khen - sai sửa chẳng ai buồn lòng
Cuộc đời ai cũng hoài mong
Được nghe tiếng tự đáy lòng mở ra


TP HCM 3/2006

Nguồn: Tôi tìm bóng tôi (thơ), Duy Thơm, NXB Hội nhà văn, 2011