Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/07/2015 15:02

(thân tặng nhà giáo M.D)

Bàn cờ toan tính nước đôi
Dòng sông toan tính lở bồi vòng vo
Riêng em chỉ một con đò
Đưa thuyền Đạo Hạnh đi qua tháng ngày
Đò vơi rồi đò lại đầy
Không bồi không lở, không hai nước cờ


26/4/2011

Nguồn: Tôi tìm bóng tôi (thơ), Duy Thơm, NXB Hội nhà văn, 2011