Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 09/07/2015 18:44

Tôi đi
tìm chính bóng tôi
Tìm hoài không thấy
thôi đành vậy thôi!

Nhận ra
Gặp buổi tối trời
Trăng sao chẳng có
bóng thời cũng không

Hôm sau
trời sáng trăng trong
Tôi lại tìm bóng
vẫn không thấy gì

Suốt ngày
trong quãng đường đi
Rừng sâu bụi rậm ôm ghì bóng tôi
Quắt quay bóng chạy mất rồi
Chơ vơ tôi lại còn tôi một mình

Đường đời dích dắc dung dinh
Mặt trời đi trước
bóng mình bước sau
Thế mà
tìm chẳng thấy đâu?
Nhìn quanh
bóng chẳng trên đầu - dưới bưng

Ngộ ra
trước mắt sáng trưng
Làm sao
Thấy được bóng sau lưng mình?


5/2011

Nguồn: Tôi tìm bóng tôi (thơ), Duy Thơm, NXB Hội nhà văn, 2011