Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/07/2015 15:31

Phải tách mình ra khỏi chính mình
Nhìn về quá khứ cuộc mưu sinh
Thành bại đúng sai được hay mất
Tiếp tục trần ai bước hành trình

Tự ván sửa mình lòng thanh thản
Dẫu đời gai gộc lắm chông chênh
Muôn nẻo đường đi về nguồn cội
Tâm Đức cùng ta bóng với hình


Phan Rang 8/2005

Nguồn: Tôi tìm bóng tôi (thơ), Duy Thơm, NXB Hội nhà văn, 2011