Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/07/2015 14:22

Sỏi đá “không” vô tri
Như người đời thường nghĩ
Sỏi đá xây lâu đài
Cho nay và hậu thế

Sỏi đá luôn suy nghĩ
Sống phải biết khiêm nhường
“Luật đời” phải tận tường
Mới là người từng trải...

Ai tự cao tự đại
Vỗ ngực “Ta hơn người”
Sỏi đá sẽ “bật cười”
Sao! Người hay phách lối

Luật Bù - Trừ “cân đối”
Không dung thứ “cái Tôi”
Đây xin có đôi lời
Với Đăng Học thi sĩ

Sỏi đá “không” vô tri
Như người đời thường nghĩ


Đăng Học thi sĩ: một nhà thi pháp trẻ.

Phan Rang 4/2011

Nguồn: Tôi tìm bóng tôi (thơ), Duy Thơm, NXB Hội nhà văn, 2011