Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 05/07/2015 18:51

Rồi một mai tôi sẽ để lại tôi
Một dấu lặng lắng trong bụi cát
Một giọt đời chìm trong hoang mạc
Một đốm sương mờ trong héo hắt cằn khô

Một đôi dòng tự sự “gọi là thơ”
Một vết xước trật trầy trong năm tháng
Một bước đi loằng ngoằng “dị dạng”
Sáng tối loàng toàng xuống xuống lên lên

Một chân trời nơi đó không tên
Chỉ có mây ngu ngơ và gió
Một chút hư vô, có - không - không - có
Một dấu lặng mờ trong chốn “lãng du”


Phan Rang, 8/2011

Nguồn: Tôi tìm bóng tôi (thơ), Duy Thơm, NXB Hội nhà văn, 2011