Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 11/07/2015 10:08

Tôi biết lối đi này cát bụi
Nhưng biết làm sao?
bởi đó là đường!
Tôi biết con đường này sâu thẳm
Nhưng biết thế nào?
bởi đó là sông!
Tôi biết đang đi vào ngõ cụt cùng
Nhưng để tìm ra lối mòn kỳ vọng
Muôn bước đường đi trong đời xao động
Vạn nẻo đường về bài ca cuộc sống...

Chỉ khi nào ra giữa biển Đông
Mới thấy được con đường hết bụi
Chỉ khi nào bay giữa tầng không
Mới gặp được dòng trong hết đục
Và cũng chỉ khi nào
về cội nguồn mạch đất
Lúc đó mới hay! tất cả một con đường...


18/12/1998

Nguồn: Tôi tìm bóng tôi (thơ), Duy Thơm, NXB Hội nhà văn, 2011