Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 11/07/2015 10:11

Làm cây che mát cho đời
Sá chi nắng lửa đất trời chuyển đưa
Sợ gì tiếng gió tiếng mưa
Chỉ lo cành lá bốn mùa chẳng xanh
Trưa hè soi bóng vắng tanh
Liu riu cô quắt một mình buồn tênh


10/2003

Nguồn: Tôi tìm bóng tôi (thơ), Duy Thơm, NXB Hội nhà văn, 2011