Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/07/2015 16:09

Khóc!
cho vang động đất trời
Cười!
cho nước mắt tuôn rơiứ tràn
Nhấn chìm
oan khúc Nhân gian
Đốt thiêu
ngang trái buồn than Thế thời


10/2004

Nguồn: Tôi tìm bóng tôi (thơ), Duy Thơm, NXB Hội nhà văn, 2011