Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 06/07/2015 20:16

Trời cũng ta - Đất cũng ta
Ta nối giữa hai đầu Trời - Đất
Chỉ khi nào đời ta nhắm mắt
Ta mới là “riêng” của Đất thôi
Bởi thế ta sống ở trên đời
Không thiên vị “khen” Trời “nịnh” Đất
Để khi ta trái tim ngừng đập
Không thẹn lòng từ biệt cõi nhân gian


Phan Rang 8/2006

Nguồn: Tôi tìm bóng tôi (thơ), Duy Thơm, NXB Hội nhà văn, 2011