Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/07/2015 14:14

Đời người nào khác bóng mây
Thoáng
vừa ngưng tụ đã bay phương nào
Khuya
còn gội gió tắm sao
Sáng
thành sương bụi tan vào hư không


10/2009

Nguồn: Tôi tìm bóng tôi (thơ), Duy Thơm, NXB Hội nhà văn, 2011