Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/07/2015 15:53

Tôi xin “đào bới” chính tôi
Để ai chưa hiểu, hiểu rồi hiểu hơn

Cuộc đời mấy đoạn nguồn cơn
Giũ sạch trần bụi cho hồn thăng hoa...

Bạc tiền, danh lợi, được thua
Vòng quay hư ảo bán mua hão huyền

Làm gì? phù phiếm đua chen
Cho lòng vướng bận, ưu phiền hỡi ai!


6/2006

Nguồn: Tôi tìm bóng tôi (thơ), Duy Thơm, NXB Hội nhà văn, 2011