Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/09/2018 21:33, số lượt xem: 233

Gọi tôi chi hỡi gió ơi
Buồn tôi chi hỡi người ơi
Tim tôi đã ngủ yên rồi giấc êm

Để yên đêm vắng im lìm
Để sương trên lá treo mềm
Tên em lại nhắc gợi thêm tình buồn

Chiều mưa tuôn, gió đêm suông
Nghe như tiếng oán ai buông
Nhờ chi tới gió gửi buồn cho nhau.

Tình nhân đâu, tri kỷ đâu?
Chỉ là khoé mắt trao nhau
Mà sao lại phải bạc đầu nhớ mong.

Duyên phận bạc, đời đôi dòng
Cùng là sóng thoảng trên sông
Người ơi xin để cho lòng ngủ yên.

17/9/2018