Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/08/2018 11:16, số lượt xem: 830

Ôn vần thử sức ghép vần ôn
Dồn dập lời hay ý dập dồn
Dại xúi từ thô người xúi dại
Khôn lời kẻ nhắc lọc lời khôn.

Láy câu lắp lững thâm câu láy
Hồn lẫn vào thơ ý lẫn hồn.
Chữ câu đối chỉnh tròn câu chữ
Ôn vần đã thử ghép vần ôn

tp Hồ Chí Minh
15/6/2018