23.00
Đăng ngày 16/03/2018 15:31, số lượt xem: 863

Ta quen em trong đêm hôm qua
Em xinh như hoa xuân chưa qua
Ta ôm ghi ta em đơn ca
Như chim sơn ca câu vang xa.

Chân quăng ra theo cha cha cha
Vai nghiêng qua đưa theo rum ba
Êm êm valse em trong tay ta
Môi bên môi, ôi con tim ta.

Đêm trôi qua em như chưa xa
Ta cô đơn ai bên em ta?
Câu ca hôm qua như ngân nga,
Đêm nay ta theo em ra bar.