13.00
Đăng ngày 13/03/2018 17:20, số lượt xem: 340

Tiu nghỉu tìu nghiu cái phận nghèo
Xập xà xập xệ bếp giàn treo
Lúc nha lúc nhúc con đàn đống
Ẻo xẻo èo xèo bụng rỗng reo.

Lếch thếch lôi thôi đôi áo rách
Dúm da dúm dó cạp quần treo
Khập khà khật khưỡng đêm ngày xỉn
Thui thủi thùi thui suốt kiếp nghèo.