Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/03/2018 18:25, số lượt xem: 252

Tôi gửi mây trời theo gió bay,
Tình thơ trên những cánh hoa say.
Hỡi người con gái hay mơ mộng,
Hãy mở vòng tay đón tim này.

Thơ chiết hồn ra từ mạch máu,
Hoa tươi thắm kết mảnh tim này.
Nhân loài yêu hết, đâu là Thánh?,
Đời chẳng tặng em, biết tặng ai?

Đời chẳng tặng em, biết tặng ai?
Tình thơ trên những cánh hoa say.
Thơ chiết hồn ra từ mạch máu,
Hoa tươi thắm kết mảnh tim này.

Hỡi người con gái hay mơ mộng,
Tôi gửi mây trời theo gió bay.
Nhân loài yêu hết, đâu là Thánh?,
Hãy mở vòng tay đón tim này