24.50
Đăng ngày 25/03/2018 18:43, số lượt xem: 273

Tang tình thoảng vọng tiếng tình tang,
Dạo khúc man man khẻ nhịp đàn.
Than thở cùng ai lòng nuối tiếc,
Gió mưa đưa đẩy phận lìa tan.

Oan oan trái trái bao hờn tủi,
Giận giận thương thương nỗi khổ thân.
Tàn úa hoa đời cho kiếp phận,
Mang sầu nặng gánh khổ tâm can.

Can tâm khổ gánh nặng sầu mang
Phận kiếp cho đời hoa úa tàn.
Thân khổ nỗi thương thương giận giận,
Tủi hờn bao trái trái oan oan.

Tan lìa phận đẩy đưa mưa gió,
Tiếc nuối lòng ai cùng thở than.
Đàn nhịp khẻ man man khúc dạo,
Tang tình tiếng vọng thoảng tình tang.