Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/01/2018 09:01, số lượt xem: 231

Đông mới qua rồi Xuân tới chưa?
Ngoài vườn hoa mới trổ lưa thưa.
Cỏ non vừa nhú còn thưa thớt,
Gió vẫn se se nắng nhạt vừa.

Mai trước cửa đang xanh kết nụ
Mây trời nhạt xám kiểu gần mưa.
Em đang diện cánh đầm hoa mới,
Hay vẫn Đông trưa quen giấc vừa?

16/1/2018