tôi không nói điều gì về buổi sáng
về buổi trưa, về buổi tối mưng mưng
tôi không nói bởi vì tôi chợt hiểu
trời đất ngàn năm còn dửng dưng.


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989