tôi sẽ chết ngày mai ai biết được
cũng như em không chỉ có đôi lòng
tôi hiểu rõ chẳng thể đòi chung thuỷ
khi mỗi ngày cây cỏ vẫn đơm bông.


3-87

Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989