thư bạn buồn trên một cảnh chùa
tôi về cởi áo rũ tương tư
chiếu chăn còn ấm, nồng da thịt
đêm ngất mùi nhau. gió cửa sau.


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989