tìm nhau máu chảy mấy dòng
cái hoa khô nẻ nỗi lòng khổ qua
tìm nhau, hơi thở mù loà
trong tim tôi có món quà dở dang
mười năm nữa, cũng đừng tìm
đợi khi tôi chết mở xem khối buồn
đêm qua tôi đứng giữa vườn
thấy trăng trên mái, thấy tường dát hoa
thấy ai? tôi thấy ai kìa?
thấy nhau. sinh nhật. tan lìa đã lâu
thấy gì trước? thấy gì sau?

trước sau nấm mộ cũng là lãng quên
nhớ nhau ngần ngại vấy phiền
nói chi tình nghĩa trăm nghìn năm sau
mai về hỏi chỗ chôn nhau.


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989