nằm nghe chăn gối rơi. cùng
tháng năm bằn bặt. Phật còn ở không
tôi nhìn tôi rất chon von
núi non âm bản. rừng son vẽ. buồn.


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989