Em tóc ngắn với tình yêu thánh hoá
hãy tin tôi sông núi đợi em về
nắng mưa rồi cũng sẽ khoác tay đi
ta ở lại. Dìu nhau về cõi tận.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]