em tóc ngắn hoang mang ngày bão rớt
đợi chờ nhau, tim lạnh đến không ngờ
đêm tôi về. Trên những ngọn-cây-mưa
trong-tiếng-hát, chảy dài vai thế kỷ.


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989