em tóc ngắn hoang mang ngày bão rớt
đợi chờ nhau, tim lạnh đến không ngờ
đêm tôi về. Trên những ngọn-cây-mưa
trong-tiếng-hát, chảy dài vai thế kỷ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]