này năm tháng thở mờ gương ký ức
những vai khô hắt lại buổi trưa buồn
em thâm độc chẻ đôi hình với bóng
tôi nhìn tôi sóng xượt trên đường.


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989