không ai nói hộ tôi dù một tiếng
để em về cho kịp lúc chiêm bao
em phải biết cuộc đời như dương bản
chẳng có gì là không thể hư hao.


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989