Muốn yêu một người bằng tất cả trái tim,
Dẫu vẫn tìm bao năm nhưng không gặp,
Muốn nắm tay một người thật chặt,
Cứ thế nhẩn nha đi cho tới hết đoạn đường.

Muốn có một người để nhớ, để thương,
Để trao hết những vui buồn, ngọt đắng.
Muốn ở bên một người dù sóng xô hay biển lặng,
Cứ thế lặng thầm mà ngắm thế gian trôi.

Muốn yêu một người đơn giản đến vậy thôi!
Mà hạnh phúc trên đời toàn tắc đường, đến muộn.
Dẫu có đôi khi quá cần nên vay mượn,
Nhưng vẫn ngóng trông hoài thứ hạnh phúc riêng ta.


Nguồn: Du Phong, Có anh ở đây rồi, hạnh phúc cũng ở đây, NXB Văn học, 2015