cơn bão đã đi qua
còn lại với ta bây giờ
               chỉ là
                      mùa đông của trời đất
ngươi là cát
cát của sông Hằng
cát biển Đông
cát của khu vườn đã khép lại
               trên giàn nho
                      con bướm
                              cánh chim
cát
    trên đôi vai mỏi mệt
         trên đường chỉ tay chằng chịt những vết nối
               trên đôi hồ nước đã cạn khô
cát
    dưới hàng cây
         giọt đèn
               thành phố
    cuộc mưu sinh
         rời rã

cơn bão đã đi qua
còn lại với ta bây giờ:
                               trời
                                      đất
                                             im lặng
                                                           cát & ta